Thành Tích Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh Qua Các Năm

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/01/2014 16:20 - Người đăng bài viết: tiepluatainang.org
Thành Tích Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh Qua Các Năm

Thành Tích Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh Qua Các Năm

TỰ HÀO NHỮNG TÀI NĂNG TRƯỜNG THPT EAH’LEO
Trường THPT EaH’Leo
Hội Cựu học sinh trường THPT EaH’Leo
Quỹ học Bổng Tiếp lửa tài năng THPT EaH’Leo
 
TỰ HÀO NHỮNG TÀI NĂNG TRƯỜNG THPT EAH’LEO
============ *** ==========
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH QUA CÁC NĂM
 

STT HỌ VÀ TÊN NIÊN KHOÁ
THPT
THÀNH TÍCH GHI CHÚ
Về năm đạt học sinh giỏi
1.       Nguyễn Minh Hiền 1987-1990 - Học sinh giỏi môn Văn 12.
(Giải Ba cấp tỉnh)
 - Thành viên đội tuyển quốc gia môn Văn.
Năm  học  1989-1990
2.       Nguyễn Thị Thu Hiền 1987-1990 - Học sinh giỏi môn Văn 12.
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1989-1990
3.       Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 1987-1990 - Học sinh giỏi môn Văn 12.
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1990-1991
4.       Phan Thanh Thái 1991-1992 - Học sinh giỏi môn Văn 12.
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1991-1992
5.       Nguyễn Văn Tùng 1992-1995 - Học sinh giỏi môn Văn 9
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1991-1992
6.       Nguyễn Thị Bích Thuỷ 1991-1994 - Học sinh giỏi môn Văn 12.
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1993-1994
7.       Nguyễn  Kim Duy 1991-1994 - Học sinh giỏi môn  Vật Lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1993-1994
8.       Thân Xuân Thịnh 1994-1997 - Học sinh giỏi môn Văn 9 Năm  học  1993-1994
9.       Bùi Thị Mai Loan 1992-1995 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Nhì cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia
Năm  học  1994-1995
10.              Lê Đình Bình 1995-1998 - Học sinh giỏi môn Toán 9
(Giải Ba cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển Quốc gia
Năm  học  1994-1995
11.              Trương Quốc Phương 1995-1998 - Học sinh giỏi môn Vật lí 9 Năm  học  1994-1995
12.              Trương Thị Hồng Nga 1993-1996 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  1995-1996
13.              Lê Công Danh 1993-1996 - Học sinh giỏi môn Vật Lí 12 Năm  học  1995-1996
14.              Nguyễn Văn Tùng 1993-1996 - Học sinh giỏi môn Văn 12 Năm  học  1995-1996
15.              Huỳnh Hoàng Vương 1995-1998 - Học sinh giỏi môn Vật  lí 9
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1995-1996
16.              Nguyễn Kim Nhật Thanh 1995-1998 - Học sinh giỏi môn Văn 9 Năm  học  1995-1996
17.              Trịnh Thị Huệ 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Văn 9
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  1996-1997
18.              Dương Quốc Đạt 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Vật lí 9
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1996-1997
19.              Bùi Minh Long 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Vật lí 9
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1996-1997
20.              Hoàng Quang Tiến 1994-1997 - Học sinh giỏi môn Toán 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1996-1997
21.              Nguyễn Thị Kim Dung 1995-1998 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1997-1998
22.              Nguyễn Phi Khanh 1995-1998 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1997-1998
23.              Trần Thị Hương Giang 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Văn 9
(Giải Ba cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, thi đạt giải Khuyến khích
Năm  học  1997-1998
24.              Lê Thị Hải Yến 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Văn 9
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, thi đạt giải Ba.
Năm  học  1997-1998
25.              Nguyễn Thị Thu Hà 1996-1999 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  1998-1999
26.              Nguyễn Thị Hồng Điệp 1996-1999 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1998-1999
27.              Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia
Năm  học  1999-2000
28.              Bùi Minh Long 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia
Năm  học  1999-2000
29.              Nguyễn Thị Hoàng Yến 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Sinh học 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia
Năm  học  1999-2000
30.              Nguyễn Thành Long 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, thi đạt giải Ba.
Năm  học  1999-2000
31.              Nguyễn Thị Giang Hạ 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia
Năm  học  1999-2000
32.              Trần Nguyễn Hồng Minh 1997-2000 - Học sinh giỏi môn Toán 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  1999-2000
33.              Lê Hồng Hạnh 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Văn 9
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1999-2000
34.              Trần Thị Ánh Nguyệt 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Văn 9
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  1999-2000
35.              Trương Thành Chung 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Toán 9
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  1999-2000
36.              Hoàng Thị Kim Tuyến 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Nhì cấp tỉnh)
Năm  học  2000-2001
37.              Nguyễn Thị Như Trang 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2000-2001
38.              Nguyễn Hữu Lân 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2000-2001
39.              Nguyễn Văn Thắng 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2000-2001
40.              Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2000-2001
41.              Nguyễn Thị Bích Hương 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Lịch sử 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2000-2001
42.              Mai Văn Hoàn 1998-2001 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2000-2001
43.              Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2001-2002
44.              Bùi Nguyễn Trường Thi 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2001-2002
45.              Nguyễn Minh Hùng 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2001-2002
46.              Trần Trọng Nhân 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Giải Nhì cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, thi đạt giải Khuyến khích.
Năm  học  2001-2002
47.              Võ Phi Vũ 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2001-2002
48.              Lâm Hoàng Việt 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Anh Văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2001-2002
49.              Lê Thị Nga 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Toán 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2001-2002
50.              Lê Hữu Thành 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, thi đạt giải Khuyến khích.
Năm  học  2001-2002
51.              Lê Thị Như Quỳnh 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2001-2002
52.              Lê Thị Quỳnh Anh 1999-2002 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
- Thành viên đội tuyển quốc gia, đạt giải Ba cấp quốc gia
Năm  học  2001-2002
53.              Lê Thị Hồng Hạnh 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
54.              Trương Thành Chung 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Toán 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
55.              Ngô Thị Hoàng Yến 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
56.              Đinh Thị Phương Thảo 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
57.              Trần Thị Nhung 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Văn12
(Giải khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
58.              Trần Thị Huyền 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
59.              Mai Thị Hiền 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Địa 12
(Giải khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
60.              Nông Văn Ngoan 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Lịch sử 12
(Giải khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
61.              Lương Ngọc Hiếu 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Lịch 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
62.              Trần Thị Thanh Loan 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Anh văn12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
63.              Trần Thị Ly 2000-2003 - Học sinh giỏi môn Anh văn12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2002-2003
64.              Đinh Thanh Sơn 2001-2004 - Học sinh giỏi môn Văn12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2003-2004
65.              Nguyễn Thị Thơ 2001-2004 - Học sinh giỏi môn Văn12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2003-2004
66.              Đỗ Phi Hùng 2001-2004 - Học sinh giỏi môn Sinh học 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2003-2004
67.              Bùi Phi Điệp 2001-2004 - Học sinh giỏi môn Sinh học 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2003-2004
68.              Lâm Thành Phú 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, đạt giải Khuyến khích  cấp quốc gia
Năm  học  2004-2005
69.              Trương Võ Thùy Trang 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, đạt giải Khuyến khích  cấp quốc gia
Năm  học  2004-2005
70.              Trần Tấn Tèo 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Lịch sử 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia, đạt giải Khuyến khích  cấp quốc gia
Năm  học  2004-2005
71.              Bùi Hồng Ngọc 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2004-2005
72.              Phạm Thị Hoa 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2004-2005
73.              Trần Thị Thu Hương 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2004-2005
74.              Phạm Thị Nga 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2004-2005
75.              Lê Dung Huyền Trang 2002-2005 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2004-2005
76.              Nguyễn thị Quỳnh Thơ 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
77.              Lê Thị Thu Thủy 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
78.              Lê Thị Bích Nguyệt 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
79.              Vũ Thị Thảo 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
80.              Đỗ Tiến Toàn 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
81.              Nguyễn Thành Hưng 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
82.              Ngô Thị Ngọc Tú 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
83.              Đặng Thị Như Hằng 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
84.              Mai Thị Ngân 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia
Năm  học  2005-2006
85.              Trần Quang Thành 2003-2006 - Học sinh giỏi môn Lịch sử 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2005-2006
86.              Nguyễn Việt Phúc 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
87.              Đặng Cửu Thanh 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Lịch sử 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia
Năm  học  2006-2007
88.              Nguyễn Mạnh Tuấn 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
89.              Trần Ngọc Quỳnh 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
90.              Trần Minh Thành 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
91.              Phạm Thị Anh 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
92.              Dương Thị Ánh Ngọc 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Ba  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
93.              Nguyễn Thị Tuyết Sa 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Ba  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
94.              Nguyễn Thị Diễm 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Ba  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
95.              Nguyễn Thị Huyền Trang 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
96.              Bùi Thị Ngọc Lan 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
97.              Lê Thị Ánh Nguyệt 2004-2007 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2006-2007
98.              Trần Thị Mai Linh 2005-2008 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2007-2008
99.              Trần Thị Thanh Thảo 2005-2008 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2007-2008
100.         Nguyễn Thị Minh Phượng 2005-2008 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2007-2008
101.         Đào Minh Nguyệt 2005-2008 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2007-2008
102.         Nguyễn Phú 2006-2009 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2008-2009
103.         Nghiêm Đức Anh 2006-2009 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2008-2009
104.         Nguyễn Thị Mỹ Nhân 2006-2009 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Công nhận HSG cấp tỉnh)
Năm  học  2008-2009
105.         Ngô Bảo Toàn 2006-2009 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2008-2009
106.         Hà Kim Ngân 2008-2011 - Chứng nhận HSG cấp quốc gia môn Tiếng Anh 12 Năm học 2009-2010
107.         Trần Thị Hồng Nga 2007-2010 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2009-2010
108.         Nguyễn Thị Kim Nhạn 2007-2010 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2009-2010
109.         Lê Ngọc Ánh 2007-2010 - Học sinh giỏi môn Hóa học 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
- Tham dự thi vòng hai chọn thành viên đội tuyển cấp quốc gia
Năm  học  2009-2010
110.         Nguyễn Đạt 2007-2010 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2009-2010
111.         Bùi Kim Long 2007-2010 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Giải Nhì  cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển dự thi cấp quốc gia môn Vật lí
Năm  học  2009-2010
112.         Hà Kim Ngân 2008-2011 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2010-2011
113.         Võ Tuấn Anh 2008-2011 - Học sinh giỏi môn Vật lí 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2010-2011
114.         Trần Thị Phương Thảo 2008-2011 - Học sinh giỏi môn Sinh học 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2010-2011
115.         Nguyễn Thị Bích Ngọc 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2010-2011
116.         Nguyễn Thị Thu Sương 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Nhất cấp tỉnh)
- Tham dự thi vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia
Năm  học  2010-2011
117.         Võ Quách Thịnh 2009-2012 - Học sinh giỏi Máy tính cầm tay môn Toán  12
( Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2010-2011
118.         Nguyễn Thị Kim Anh 2008-2011 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Nhì cấp tỉnh)
- Thành viên đội tuyển quốc gia.
Năm  học  2010-2011
119.         Lê Thị Như Mai 2008-2011 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2010-2011
120.         Nguyễn Thị Bích Ngọc 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
121.         Võ Thị Thanh Hương 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
122.         Nguyễn Thị Thu Thùy 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Anh văn 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
123.         Bàn Thị Phượng 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
124.         Nguyễn Quốc Huy 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Vật lí  12
(Giải Nhì cấp tỉnh)
- Dự thi tuyển chọn vòng 2 cấp tỉnh
- Học sinh giỏi Máy tính cầm tay môn Vật lí  12 (Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
125.         Võ Quách Thịnh 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Toán  12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
- Học sinh giỏi Máy tính cầm tay môn Toán  12 ( Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
126.         Hoàng Thị Ngọc Bích 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Nhì cấp tỉnh)
- Dự  thi tuyển vòng 2 chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia
Năm  học  2011-2012
127.         Nguyễn Thị Thu Sương 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
128.         Đoàn Thị Kim Ngân 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
129.         Lê Thị Thanh Hà 2009-2012 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Khuyến khích  cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
130.         Nguyễn Hải Thiện 2009-2012 - Học sinh giỏi Máy tính cầm tay môn Hóa học 12
 ( Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
131.         Phan Trường Thương 2009-2012 - Học sinh giỏi Máy tính cầm tay môn Hóa học 12
 ( Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
132.         Nguyễn Bá Nam 2009-2012 - Học sinh giỏi Máy tính cầm tay môn Toán 12
 ( Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2011-2012
133.         Trần Thị Tâm 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Nhì  cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
134.         Hồ Thị Thùy Trang 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Văn 12
(Giải Ba  cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
135.         Bàn Thị Phượng 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Ba  cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
136.         Nguyễn Thị Tuyết Sương 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Địa lí 12
(Giải Ba  cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
137.         Nguyễn Thị Hồng Nhung 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Sinh học 12
(Giải Ba  cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
138.         Nguyễn Thị Thu Thùy 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Tiếng Anh 12
(Giải Nhì cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
139.         Vũ Thị Thanh Hương 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Tiếng Anh 12
(Giải Khuyến khích cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
140.         Nông Thúy Quỳnh 2010-2013 - Học sinh giỏi môn Tiếng Anh 12
(Giải Ba cấp tỉnh)
Năm  học  2012-2013
141.         Nguyễn Duy Long 2011- 2014 Học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh qua mạng Internet
(Đạt Huy chương Bạc)
Năm học 2012- 2013
142.         Phan Thị Ngọc Anh 2011- 2014 Học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh qua mạng Internet
(Đạt Huy chương Đồng)
Năm học 2012- 2013
143.         H’Nha Ksơr 2011- 2014 Học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh qua mạng Internet
(Đạt giải Khuyến khích)
Năm học 2012- 2013
144.                
145.                
146.                

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thư Ngỏ

Giới thiệu về Quỹ học bổng Tiếp Lửa Tài Năng - THPT EAH'LEO

Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ  thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...

Email liên hệ

thpteahleo.tiepluatainang@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Bạn có quan tâm đến học bổng?

Đó là một trong những mục tiêu phải đạt được

Coi đó là một thử thách để chứng tỏ mình

Có cũng được không có cũng không sao

Không quan tâm vì chắc chẳng bao giờ đạt được

Ý kiến khác...