Đăng lúc: 21-09-2018 12:58:00 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng năm 2018

Đăng lúc: 21-09-2018 12:53:00 AM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng năm 2017

Đăng lúc: 28-12-2017 12:50:00 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Danh sách ủng hộ quỹ (cập nhật đến 22/07/2017)

Danh sách ủng hộ quỹ (cập nhật đến 22/07/2017)

Dưới đây là danh sách ủng hộ Quỹ Tiếp lửa tài năng trường THPT EAH'LEO. Cập nhật đến ngày 22/07/2017 và vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật...

Đăng lúc: 22-07-2017 12:00:00 AM | Đã xem: 1395 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng năm 2016

Đăng lúc: 31-12-2016 12:43:00 AM | Đã xem: 255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2015 đợt 2

Báo cáo tài chính năm 2015 đợt 2

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng (Tính từ 06/09/2015 đến 11/01/2016)

Đăng lúc: 12-01-2016 03:04:14 PM | Đã xem: 931 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng đến ngày 06/09/2015

Đăng lúc: 18-11-2015 10:00:51 AM | Đã xem: 832 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng đến ngày 31/12/2014

Đăng lúc: 12-02-2015 10:52:45 PM | Đã xem: 517 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng đến ngày 31/12/2013

Đăng lúc: 13-01-2014 10:35:06 PM | Đã xem: 674 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2012

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng đến ngày 06/09/2012

Đăng lúc: 29-09-2012 10:45:46 PM | Đã xem: 884 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo tài chính của Quỹ Tiếp Lửa Tài Năng đến ngày 06/09/2011

Đăng lúc: 29-09-2012 10:42:17 PM | Đã xem: 707 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách ủng hộ
 

Giới thiệu về Quỹ học bổng Tiếp Lửa Tài Năng - THPT EAH'LEO

Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ  thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...

Email liên hệ

thpteahleo.tiepluatainang@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Bạn có quan tâm đến học bổng?

Đó là một trong những mục tiêu phải đạt được

Coi đó là một thử thách để chứng tỏ mình

Có cũng được không có cũng không sao

Không quan tâm vì chắc chẳng bao giờ đạt được

Ý kiến khác...

Thư Ngỏ