Đăng lúc: 13-02-2015 12:50:44 AM | Đã xem: 685 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Kế hoạch
Kế hoạch hoạt động năm 2012 - 2013

Kế hoạch hoạt động năm 2012 - 2013

Họp ban đại diện của hội ngày 25/08/2012 đã thông qua các nội dung

Đăng lúc: 29-09-2012 11:09:25 PM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch
Dự thảo kế hoạch trao học bổng toàn phần

Dự thảo kế hoạch trao học bổng toàn phần

Thành lập, xét duyệt và trao một (hai) suất học bổng toàn phần cho các học sinh học đầy đủ ba năm học tại trường THPT EaH’Leo. Chọn đúng và hỗ trợ phát triển học sinh toàn diện theo hai chuẩn: năng lực học tập và năng lực hoạt động xã hội.

Đăng lúc: 16-08-2011 01:23:00 AM | Đã xem: 491 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch
Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động quỹ học bổng "Tiếp Lửa Tài Năng THPT EAH'LEO"

Kế hoạch hoạt động quỹ học bổng "Tiếp Lửa Tài Năng THPT EAH'LEO" của hội cựu học sinh THPT EAH'LEO

Đăng lúc: 15-08-2011 04:12:00 AM | Đã xem: 654 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch
Kế hoạch thành lập quỹ học bổng

Kế hoạch thành lập quỹ học bổng "Tiếp Lửa Tài Năng THPT EAH'LEO"

Thành lập một quỹ học bổng nhằm hỗ trợ, khích lệ và động viên tinh thần học tập của các học sinh đang học ở trường THPT Ea H’Leo. Đáp ứng mong muốn đóng góp xây dựng mái trường thân yêu EaH’Leo, nơi đã từng học tập của các cựu học sinh. Đáp ứng mong muốn quan tâm đến sự phát triển tài năng trường THPT EaH’Leo của các cá nhân tổ chức.

Đăng lúc: 15-08-2011 03:48:00 AM | Đã xem: 1183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch
 

Giới thiệu về Quỹ học bổng Tiếp Lửa Tài Năng - THPT EAH'LEO

Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ  thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...

Email liên hệ

thpteahleo.tiepluatainang@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Bạn có quan tâm đến học bổng?

Đó là một trong những mục tiêu phải đạt được

Coi đó là một thử thách để chứng tỏ mình

Có cũng được không có cũng không sao

Không quan tâm vì chắc chẳng bao giờ đạt được

Ý kiến khác...

Thư Ngỏ