Logo trường THPT EAH'LEO

Tổng quan về trường THPT EAH'LEO

Bắt đầu năm học thứ nhất năm 1986– 1987 với một lớp 10 học cấp III với muôn vàn khó khăn. Thầy phụ trách trường lúc đó là thầy Nguyễn Hữu Tạo, học chung với trường cấp I & II Kim Đồng gọi chung là trường cấp I, II, III Kim Đồng. Lúc đó chỉ có 38 học sinh và 06 thầy cô giáo thuộc năm bộ môn...

Đăng lúc: 07-01-2014 12:05:00 PM | Đã xem: 6842 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Trường THPT EaH'Leo
 

Giới thiệu về Quỹ học bổng Tiếp Lửa Tài Năng - THPT EAH'LEO

Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ  thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...

Email liên hệ

thpteahleo.tiepluatainang@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Bạn có quan tâm đến học bổng?

Đó là một trong những mục tiêu phải đạt được

Coi đó là một thử thách để chứng tỏ mình

Có cũng được không có cũng không sao

Không quan tâm vì chắc chẳng bao giờ đạt được

Ý kiến khác...

Thư Ngỏ